Hier zie je de resonanties van de 5 elementen: Hout Vuur Aarde Metaal Water Seizoen Voorjaar Zomer Nazomer Herfst Winter Klimaat Wind Hitte Vocht Droogte Koude Kleur Groen Rood Geel Wit Zwart Smaak Zuur Bitter Zoet Pikant Zout Orgaan Lever Hart Milt Longen Nieren Galblaas Dunne darm Maag Dikke darm Blaas Emotie Woede Vreugde Piekeren Melancholie…

Resonanties van de 5 Elementen

Hier zie je de resonanties van de 5 elementen:

HoutVuurAardeMetaalWater
SeizoenVoorjaarZomerNazomerHerfstWinter
KlimaatWindHitteVochtDroogteKoude
KleurGroenRoodGeelWitZwart
SmaakZuurBitterZoetPikantZout
OrgaanLeverHartMiltLongenNieren
GalblaasDunne darmMaagDikke darmBlaas
EmotieWoedeVreugdePiekerenMelancholieAngst

Ook de energetische werking van voeding, ons eten en drinken kun je indelen in de 5 Elementen. In de Chinese voedingsleer maakt men, onder meer, gebruik van de Kosmologische cyclus. In deze cyclus staat het Element Aarde centraal.

Kosmologische cyclus

Het spel der 5 Elementen: Kosmologische cyclus.
" Water is de origine van het leven en voedt het Hout
" Hout voedt Vuur
" Vuur (as) voedt de Aarde
" Aarde verhardt en Metaal ontstaat
" Metaal (vloeibaar) voedt het Water

Hoe vertaalt dit zich nu naar voeding ?

Zoals al eerder geschreven wordt in de Chinese Voedingsleer meer gekeken naar wat voeding met je doet NADAT je het hebt gegeten. Waar stroomt de energie van het betreffende levens-middel naar toe ! Met welk deel van het lichaam resoneert de energie van voeding. Welk deel van het lichaam wordt extra gevoed!

Zoals je ziet staat "Aarde" centraal. De Aarde is verbonden met onze Maag en Milt (zie schema hierboven). Ook in ons eigen lichaam is "Aarde", de Maag, in het midden, centraal geplaatst. Vanuit deze centrale vinden energiestromen hun weg. Het is belangrijk dat ons Midden, onze Aarde goed gevoed wordt. In onderstaand schema kun je zien welke voeding met "Aarde" resoneert en ons midden voedt. Het is belangrijk dat het grootste deel van onze voeding bestaat uit Aarde-producten. Al het andere is aanvullend. Je kunt voeding gebruiken om je te ondersteunen, om organen extra aandacht te geven. Je kunt stoeien met de smaken van de voeding. Ook kun je voeding van het seizoen in het betreffende seizoen meer eten. Kleurrijke voeding is een lust voor het lichaam.

Klik hier voor een overzicht van de voedingstabel.

Scherp en Zoet zijn Yang, verwarmend van aard in relatie tot Zuur, Bitter en Zout. Deze zijn meer Yin, koelend (zie artikel Yin en Yang in voeding).

Deze 5 Elementen-kookmethode kun je beleven als een spel. Het is vooral experimenteren waarbij eenvoudige spelregels toe te passen zijn: simpel, sober, natuurlijk, weinig bewerkt, eerlijk en volwaardig. Ontdek welke voeding jouw goede energie geeft!